Χρήσιμα

Πρώτες Αντιδράσεις σε περίπτωση θανάτου:

Σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει στην οικία το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ειδοποιήσετε τον οικογενειακό σας γιατρό σας ώστε να πιστοποιήσει τον θάνατο του ανθρώπου σας. Σε περίπτωση όπου δεν έχετε οικογενειακό γιατρό το γραφείο μας έχει δικό του γιατρό.

 

Μετά το Πιστοποιητικό η επόμενη ενέργεια σας είναι να ειδοποιήσετε το γραφείο μας το οποίο θα είναι αυτό που θα αναλάβει όλες εκείνες τις διαδικασίες για την παραλαβή της σορού. Η οικογένεια θα μας παραδώσει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, για να φτιάξουμε την διαδικασία των χαρτιών του θανόντος.

Επίσης θα πρέπει να μας δώσετε και την ενδυμασία του.

 

Η σορός απομακρύνεται από την οικεία και μεταφέρεται στο ψυγείο του Κοιμητηρίου που μας έχετε υποδείξει έως ότου γίνει ο ενταφιασμός.

 

Σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί στο νοσοκομείο η σε καποια κλινική, χρειάζεται από τα συγγενικά πρόσωπα να έχουν την ταυτότητα του θανόντος για να την επιδώσουν στο γιατρό του ιδρύματος προς σύνταξη της πιστοποιήσεως θανάτου και την τελευταία ενδυμασία για να τα παραδώσουν στο γραφείο μας .

 

Ο Ιατροδικαστής αφού προβεί σε γνωμάτευση θα εκδώσει Πιστοποιητικό αιτίας θανάτου.