Αποτέφρωση

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού για αποτέφρωση

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού για αποτέφρωση, η οποία πραγματοποιείτε στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου υπάρχει ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης.
Από το 2006 η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καύση νεκρών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση είναι η δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη δήλωση συγγενών πρώτου βαθμού. Τα έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση είναι τα εξής:

1.Ταυτότητα του θανόντα + φωτοτυπία ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό θανάτου 3 φωτοτυπίες
3.Ληξιαρχική πράξη θανάτου
4. Πιστοποιητικό ταρίχευσης
5. Πιστοποιητικό αποτέφρωσης
6. Υπεύθυνη δήλωση συγγενή πρώτου βαθμού (Σύζυγος, παιδιά,) ότι επιθυμεί να τελεστεί την καύση της σορού.
Η τιμή για την αποτέφρωση είναι 1.470 €, στο ποσό αυτό παρέχονται όλες οι υπηρεσίες μας, μέχρι την παράδοση της τεφροδόχου στην οικογένεια.