Μεταφορά στο Εξωτερικό

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Παροχές:

  • Καθορίζουμε το μέρος και την ημέρα της μεταφοράς στην Αλβανία όπου εσείς επιθυμείτε.

  • Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού σε ψυκτικό θάλαμο πριν το ταξίδι (εάν υπάρχει αναμονή ημερών).

  • Πραγματοποιούμε όλες τις διαδικασίες σχετικά για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

  • Αναλαμβάνουμε τον ανθοστολισμό την ταρίχευση και τον καλλωπισμό της σορού.

  • Αναλαμβάνουμε την παραγγελία των στεφάνων ανάλογα με τον αριθμό που επιθυμητέ.